News & Press Releases Swedish

Valberedning för Scandinavian ChemoTech är utsedd inför den ordinarie stämman 2021

I enlighet med ”Svensk kod för bolagsstyrning” har Scandinavian ChemoTech utsett valberedningen inför den ordinarie stämman 2021. Stämman kommer med stöd av bolagsordningen att hållas i Stockholm den 24 maj.

Read more

Scandinavian ChemoTech inleder samarbetet med Healthcare Global Enterprises Ltd (HCG)

Efter en framgångsrik utbildning och certifiering av läkare och sjuksköterskor vid HCG:s Cancercenter i Bengaluru i Indien, behandlade teamet sin första patient efter upphävandet av COVID-19:s lockdown.

Read more

Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-september 2020

”Vårt nya affärsområde, Animal Care, har sedan lanseringen skapat stort intresse och har redan börjat leverera intäkter”  - Mohan Frick, VD

Read more

News & Press Releases English

Scandinavian ChemoTech initiates the collaboration with Healthcare Global Enterprises Ltd (HCG)

After a successful training and certification of doctors and nurses at HCG Cancer Centre in Bengaluru in India, the team treated its first patient after the lifting of the COVID-19 lockdown.

Read more

Scandinavian ChemoTech AB (publ) Interim report Q3 January – September 2020 Executive Summary of the third quarter

Third quarter · Net sales amounted to kSEK 41 (9) · The order book amounted to kSEK 527 at the end of the third quarter · Profit before tax amounted to kSEK -2 851 (-2 872) · Earnings per share amounted to SEK -0,47 (-0,84) · Cash flow from operating activities totaled to kSEK -2…

Read more

Guest analysis published on Börsvärlden's webpage regarding Scandinavian ChemoTech

Please read the guest analysis that was published on Börsvärldens web page regarding Scandinavian ChemoTech - see attached document for the fully translated version of the analysis. Link to the swedish article: Börsvärlden - Gästanalys - Scandinavian ChemoTech (https://borsvarlden.com/artiklar/Gstanalys-SCANDINAVIANCHEMOTECH)

Read more

Chemotech Videos

Company Presentation of the Q3 report (Swedish) 11th of November 2020

Company Presentation (Swedish) 27th of October 2020

Share Day in Gothenburg on November November 4, 2019

Share Day in Gothenburg, November 4 2019

Share Day in Malmö on May 22, 2018

Share analysis ChemoTech Q2 2018

Our foundation

Our profound knowledge in Electroporation forms the starting point for the company’s existing product and R&D projects : IQwave™ specially desinged for both Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy and the first generation Electrochemotherpy for the treatment of a range of different types of tumors.

Our research focus

Our aim is to document the effects of elctrochemotherapy for pain management for cancer patients, an area with significant unmet medical need.